Cultuur


Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform faciliteren. Amateurkunst, kunstmarkten dienen gestimuleerd  te worden. Tevens dient men rekening te houden dat cultuur één van de belangrijkste factoren is rondom meedoen en integratie. De bibliotheek vestigingen en hun sociale functies moeten ook daarom open blijven.