Afval


Gezien de discussie over bronscheiding versus na-scheiding van afval, zijn wij tegen het afschaffen van de grijze container (restafval) en voor handhaving van de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer.